پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

علل و عوامل عقب ماندگیهای درسی بزرگسالان

علل و عوامل زیادی در کندی یادگیری و به طور کلی عقب ماندگی درسی دخالت دارند که در بعضی موارد یک عامل و گاهی چند عامل دست به دست هم می دهند و موجبات عقب ماندگی ها و مشکلات یادگیری را برای سوادآموزان فراهم می سازند. باید توجه داشت سوادآموزان از حیث نوع و تاثیر این عوامل با یکدیگر متفاوند.

از این رو برای تشخیص عقب ماندگی درسی و مشکلات یادگیری باید احوال و رفتار هر سوادآموز را به صورت مجزا به عنوان یک فرد خاص مورد مطالعه قرار داد.

برخی از علل و عوامل عقب ماندگی درسی و یادگیری سواد آموززان را که نهایتا بعضا موجبات ترک تحصیل آنان را فراهم می نماید را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد.

 

نوشتن دیدگاه