پنجشنبه 6 تير 1398 Thursday 27 June 2019 23 شوال 1440

علل و عوامل عقب ماندگیهای درسی بزرگسالان - صفحه دوم : علل و عوامل مربوط به خانواده و محیط کار سوادآموزان

 علل و عوامل مربوط به خانواده و محیط کار سوادآموزان:

1ـ شرایط نامساعد اقتصادی : شرایط نامساعد باعث می شود که سواد آموز علاوه بر محرومیت از غذای سالم و کافی و استراحت مناسب برای تامین معاش خود بیشتر به کار و فعالیت بپردازد و فرصت کافی برای درس خواندن پیدا نکند.

2ـ پایین بودن سطرح فرهنگی : چنانچه سطح فرهنگیی  خانواده پایین باشد افراد آن خانواده تمایلی به کسب سواد یا مطالعه کتاب ، روزنامه و مجله و گوش دادن به رادیو و مشاهده تلویزیون و غیره در جهت بالا بردن معلومات و سطح دانش خود نشان نمی دهند. باید دانست فقر اقتصادی و فرهنگی که به طور متقابل درپیدایش یکدیگر تاثیر دارند از عوامل مهم مخل یادگیری و کاهش انگیزه سواد آموزان محسوب می شودو در بعضی جهات موجب ترک تحصیل سوادآموزان می گردد.

3ـ اختلافات موجود در خانواده : وجود اختلاف در خانواده موجب می شود میان افراد آن خانواده عدم اطمینان خاطر ایجاد شود و همین امر به نوبه خود باعث خواهد شد که هیچ یک از افراد تمایلی به امر تعلیم خود و یکدیگر نشان ندهند و از این مسئله مهم غافل بمانند.

4ـ گرفتاریههای شخصیو شغلی: وجود مشکلات شخصی و گرفتاریهای خانوادگی و شغلی مخالفت کارفرما ، کثرت وظایف مسئولیت های افراد خانواده عواملی هستند که فرصت سوادآموزی را از خانواده سلب می کنند.

5ـ جاذبه های خارج از محیط کلاس: جالب بودن عوامل موجود در خانه ، محل کار و زندگی موجب می شود افراد بیشتر به آن عوامل توجه داشته و به انجام دادن فعالیتهای آموزشی رغبتی نشان ندهند و در نتیجه به طور مرتب در کلاس حضور پیدا نکند و نهایتا به ترک تحصیل نیز منجر خواهد گردید.

 

نوشتن دیدگاه