پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

عوامل موثر در آموزش

1ـ تعیین هدف : هدف آموزشی باید  برای فراگیر کاملا مشخص و معلوم باشد یعنی بداند که چه مطلبی را برای رسیدن به چه هدفی خواهد آموخت.

2ـ آمادگی: فراگیر از نظر جسمانی و هم از نظر روانی ، باید آمادگی داشته باشد تا یادگیری صورت پذیرد.

3ـ انگیزش: یکی از عوامل بسیار مهم در یادگیری وجود انگیزش در فراگیر است . یعنی او باید به آنچه که می آموزد علاقه مند باشد.

4ـ تمرکز حواس: در جریان فراگیری دانش آموز باید  افکار خود را روی موضوع تدریس متمرکز نماید تا یادگیری بهتر صورت گیرد.

5ـ فعالیت فراگیر: در سیستم آموزشی امروز فراگیر باید حتما خود در تمام مراحلل فراگیری فعالانه شرکت داشته باشد.

6ـ ارتباط مطالب: مطالب درسی باید برای فراگیر مفهوم باشد و به صورتی منظم و با معنی به او ارائه شود و همچنین قسمتهای مختلف مطلب باید به هم مرتبط باشد تا فراگیر یک درک جامع از آن به دست آورد.

7ـ تکرار و تمرین : آنچه که آموخته می شود باید حتما تکرار و تمرین شود تا اشتباهات برطرف شود و مطلب خوب جایگزین گردد. چنانچه اصول و قواعدد فوق در یادگیری مراعات شود هم در یادگیری تسریع می شود و هم احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود.

نوشتن دیدگاه