پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

بزرگسال

از نظر علم روانشناسی ، بزرگسالی به دوره ای از زندگی انسان گفته می شود که رشد جسمی وی تقریبا به اتمام رسیده باشد و هنوز نشانه هاای تنزل و افول دوران پیری آشکار شده باشد. یعنی دورانی از عمر که تواناییهای آدمی صعود یا نزول چشمگیری نداشته باشد و از سیری تقریبا یکنواخت برخوردار باشدولی از نظر آموزشی پیری نیز جز دوره بزرگسالی محسوب می شود

پس بزرگسال کسی است که از نظر جسمی به مرحله تکامل رسیده است از سوی دیگر بزرگسال معمولا از لحاظ ذهنی ، عاطفی و اجتماعی نیز در حد خود رشد کرده و دارای شخصیت اجتماعی ـ اقتصادی و شغلی است. بزرگسال دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر گذارده و به مرحله ای رسیده است که در نظر اجتماع، خانواده و محیط کار از شخصیت حقوقی ، اجتماعی و انسانی برخوردار است و مسئولیت های متعدد و متفاوتی را در این رابطه به عهده دارد.

اما بزرگسال بیسواد کسی است که ضمن برخوردار بودن از خصوصیات فوق به دلیل مسائل و مشکلات فراوان اجتماعی ، اقصادی، فرهنگی ، خانوادگی و غیره تا کنون بیسواد مانده و هنوز از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار نشده است.

پس او فردی بی استعداد ، ناتوان و عاجز نیست بلکه انسانی است که ضمن داشتن کلیه تواناییهای انسانی هنوز نتوانسته مهارتهای خواندن و نوشتن را کسب کند. 

سوادآموز

کسی که نتواند در کلیه فعالیتهایی که سواد برای عملکرد موثر در آن فعالیتها و یا فعالیتهای دیگر اجتماعی ضروری است درگیر شود و قادر نباشد ازخواندن و نوشتن  و محاسبه جهت پیشرفت خود و اجتماعش عملا استفاده کند. 

ترک تحصیل

در نهضت سوادآموزی به سوادآموزانی که از همان ابتدا قصد شرکت و حضور در کلاسهای سوادآموزی را ندارند یا به نحوی در کلاسها حضور پیدا می نمایند و پس از مدت اندکی کلاس را رها می کنند به وضعیت منفک شدن از کلاس و آموزشیار و اموزش ترک تحصیل اطلاق می گردد.

نهضت سوادآموزی

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن  ماه 1357 فصل جدیدی درتاریخ سواد آموزی ایران گشوده شد. بعد از گذشت تقریبی یکسال از تاسیس جمهوری اسلامی در ایران در 7 دیماه 1358 به فرمان امام خمینی ره و بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی سازمان جدیدی تحت عنوان نهضت سواداموزی تشکیل شد. 

آموزشیار

آموزشیار در کلاسهای سوادآموزی بزرگسلان فردی است که هماهنگ کننده گروه که در  مبحث و گفتگو با بزرگسالان و تعامل با آنان به یاددهی و یادگیری می پردازد زیرا بزرگسالان کودک نیستند که بی تجربهه باشندو نیازی به معلم داشته باشند نظر به اینکه بزرگسالان به کمال رشدو بلوغ خود رسیده اند و دارای تجارب اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، شغلی و خانوادگی هستند از دانش و آگاهی فراوانی در زمینه های مختلف برخوردارند.