پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

امید به آینده

امید به آینده یکی از مسائلی است که می تواند تاثیر بسیار بالایی را در میزان انگیزه داشته باشد. اصولا این مسئله که آیا تلاش که می کنیم ما را به هدفی که می خواهیم می رساند می تواند ما را به تحرک وادارد یا تحرک ما را کاهش دهد.

هک هاوزن و همکارانش (1985) در تخصیص مطالعات بیست ساله در مورد تغیییر انگیزش گزارش داده اند که افزایش امید برای موفقیت اعتقاد به شایستگی خود و کمی اضطراب در تغیییر انگیزه بسیار موثر است. تغییرات انگیزش اگر چه بسادگی و در هر فردی رخ نمی دهد ولی تحت شرایط بسیاری از افرادی که در حال حاضر انگیزه پیشرفت ندارند می توانند تغییر یابند.

نوشتن دیدگاه