پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

عوامل آموزشی

شرایط آموزشی نامطلوب ، روش یا روشهای تدریس نادرست ، بی نظمی فکری معلم ، کم حوصلگی ، بی رغبتی یا عجله معلم در تفهیم مطالب یا انتقال پیامهای اصلی درس ، ناتوانی معلم در ایجاد انگیزه لازم در فراگیران برای جلب توجه ایشان همچنین عدم توفیق معلم در نگرش منفی برخی از شاگردان نسبت به درس می تواند از عوامل بسیار جدی در بروز مشکلات یادگیری فراگیران باشد.

برخی از افراد میانسال یا مسن تر به دلیل تغییرات اجتماعی و تکنیکی خود را در موقعیت خاص می بیند و تصور می کنند که قادر نیستنند تعلیم و تعلم ببینند و به آموزش بیشتری دست یابند به عبارت دیگر این گونه افراد به دلیل اینکه خود را پیرو غیر قابل آموزش می بینند یا اینکه هدفی برای تحت تعلیم قرار گرفتن نمی شناسند تا بتوانند به خاطر آن انگیزه لازم برای شرکت در کلاسهای مختلف را در خود ایجاد کنند در صدد استفاده از برنامه های آموزشی بر نمی آیند.

گر چه پژوهشهای کلمن و دیگران (1966) و بیکر (1971) نشان داد که در کشورهای صنعتی پیشرفته عوامل مربوط به خانواده نظیر تعلق طبقاتی ، میزان درآمد و شرایط اقتصادی آن بیش از عوامل مربوط به مدرسه، نظیر معلم و کتابهای درس و نحوهه مدیریت های آموزشی در پیشرفت تحصیلی فراگیران موثر می باشند اما بر عکس نتایج تحقیقات فولر و هیمن (989) و والبرگ (1991) در کشورهای جهان سوم نقش مهم عوامل مربوط به مدرسه و جریانات حاکم بر آن بیش از تاثیرات محیط خانواده تاکید می ورزند . شریعتمداری در بیان عوامل موثر بر یادگیری به موارد زیر اشاره می کند:

1ـ آمادگی و دارا بودن رشد کافی در زمینه های جسمی و روحی و مذهبی.

2ـ دارا بودن تجربیات قبلی که مقدمه ای بر یادگیری بهتر و بصیرت و ادراک بالاتر می شود.

3ـ فعالیت یادگیرنده و تکرار وتمرین فراوان جهت ثبت آموخته ها

4ـ موقعیت یادگیری مناسب و فراهم نمودن اسباب و لوازم مناسبب برای ایجاد سبک یادگیری پایدار

5ـ تناسب مطالب با واقعیات زندگی فرد

6ـ به وجود آوردن میل و رغبت و انگیزه وی در یادگیری از طریق ایجاد محرکهای اساسی برای فرد

7ـ فهم و بصیرت

نوشتن دیدگاه