سه شنبه 29 مرداد 1398 Tuesday 20 August 2019 18 ذی‌الحجه 1440

عوامل خانوادگی

مسائل و مشکلاتی که به خانواده بزرگسالان مربوط می شود و از حضور آنها در برنامه های آموزشی جلوگیری می کند در این بخش طبقه بندی می شوند از جمله مسئله جدا شدن و دور ماندن از خانه مخالفت یکی از اعضای خانواده ، شرایط نامساعد مطالعه ، کثرت وظایف و مسئولیت های خانوادگی و مانند اینها

الگوی مناسب تحصیلی موجب افزایش عملکردد تحصیلی می شود اعتقادات و ارزشهایی که در جامعه مطرح است و مانع شرکت بزرگسالان در کلاسهای آموزشی است برای مثال این اعتقاد که والدین باید منبع همه اطلاعات مورد نیاز کودک خود باشند چنان در جامعه ایرانی قوی ااست که بیان لفظ «نمیدانم» در مقابل فرزندان مخصوصا در خانواده های سنتی بسیار بیگانه است. به این دلیل شرکت بزرگسالان در کلاسهای آموزشی، مخصوصا برنامه های سوادآموزی به معنای قبول ضعف و شکستشان به خصوص در مقابل فرزندان با سوادشان است از این رو کار تا حدودی به معنای شکفتن ارزشها و سنتها است.

نوشتن دیدگاه