پنجشنبه 6 تير 1398 Thursday 27 June 2019 23 شوال 1440

تخته وایت برد

joompaint
2
4
6
8
10
12
15
20
25
30
40

تخته وایت برد

شما از این قسمت می توانید به عنوان تخته وایت برد استفاده نمایید و در صورت نیاز مطالب مورد نظر را به وسیله ماوس بنویسید و یا طراحی کنید.

برای این منظور از ابزارهای بالا استفاده کنید . 

با ماوس روی هر یک از ابزارها کلیک و آن را انتخاب نمایید ، سپس بر روی تخته وایت برد طراحی کنید.