يكشنبه 3 تير 1397 Sunday 24 June 2018 10 شوال 1439

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) : سواد آموزی تنها یک خدمت اجتماعی نیست، بلکه ابزاری حتمی برای ماندن انقلاب است.

عوامل موثر در انگیزه به تحصیل در سواد آموزان :

به طور کلی عواملی که در انگیزه به تحصیل تاثیر دارد می توان به شش دسته تقسیم کرد:

عوامل فردی ، عوامل خانوادگی ، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل اقتصادی ، سایر عوامل