پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) : سواد آموزی تنها یک خدمت اجتماعی نیست، بلکه ابزاری حتمی برای ماندن انقلاب است.

 

4ـ عوامل خانوادگی: مسائل و مشکلاتی که به خانواده بزرگسالان مربوط می شود و از حضور آنها در برنامه های اموزشی جلوگیری می کند.

5ـ امید به آینده: یکی از مسائلی که می تواند تاثیر زیادی در یادگیری و انگیزه بزرگسال جهت یادگیری داشته باشد امید به آینده است.

6ـ عوامل آموزشی: شرایط آموزشی نامطلوب ، روشهای تدریس نادرست ، بی نظمی فکری معلم، کم حوصلگی، بی رغبتی یا عجله معلم در تفهیم مطالب یا انتقال پیامهای اصلی درس ، همچنین عدم توفیق معلم در نگرش منفی برخی از شاگردان نسبت به درس می تواند از عوامل بسیار جدی در بروز مشکلات یادگیری فراگیران باشد.