پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) : سواد آموزی تنها یک خدمت اجتماعی نیست، بلکه ابزاری حتمی برای ماندن انقلاب است.

 

عملکرد تنها شاخص قابل مشاهده انگیزش پیشرفت است انگیزش به وسیله یک نظام پیچیده افکار و احساسات حمایت می شود هنگامی که درر یک تکلیف موفق می شویم یا شکست می خوریم به طور طبیعی در مورد اینکه چه کسی یا چه چیزی در پشت موفقیت یا شکست ما قرار دارد به تفکر می پردازیم ما به تخصیص مسئولیت و درک دلایل عملکردمان توجه داریم یعنی درباره اینکه چه کسی یا چه چیزی مسئول بوده چگونه عملکرد داشتیم به اسناد می پردازیم. اینگونه اسنادها به نحوی منظم با انواع مختلف رفتارهایی کهه در پی آنها می آیند ارتباط دارند. اسنادها همچنین منبع احساسات خوب ، بد یا بی تفاوتها پس از موفقیت و شکست است یعنی اینکه اسنادها در رفتارهای بعدی و هم در احساسات ما موثرند لذا توجه به آنها از اهمیت بالایی برخوداراست.