پنجشنبه 16 آذر 1402 Thursday 7 December 2023 24 جمادی‌الاول 1445
جستجو
جستجو تنها در :
در مجموع: 6 نتیجه یافت شد

کانون کنترل

... طور کلی اصلاح موضوع کنترل به ساختار اطلاق می شود که از تئوری یادگیری اجتماعی جولیان داتر نشأت گرفته است بر پایه این تئوری برخی افراد احساس می کنند که دلیل رفتار آنها در خود آنهاست یعنی هر رفتاری که از ...

ماهیت و تعریف انگیزش و انگیزه

انگیزش شاید یکی از متداول ترین و وسیع ترین مطالعات مفاهیم روانشناختی است کاربرد تئوریهای انگیزش در سایر ریشه های از قبیل یادگیری ، شخصیت رفتار کارکنان و رضایت شغلی ترکیبب شده است در یک چنین موقعیتی انگیزش ...

عوامل آموزشی

... جلب توجه ایشان همچنین عدم توفیق معلم در نگرش منفی برخی از شاگردان نسبت به درس می تواند از عوامل بسیار جدی در بروز مشکلات یادگیری فراگیران باشد. برخی از افراد میانسال یا مسن تر به دلیل تغییرات اجتماعی ...

عوامل فردی

خصوصیات فردی و یادگیری بزرگسالان 1ـ اضطراب: اغلب بزگسالان هنگام شرکت در کلاسهای آموزشی دچار نگرانی و اضطراب می شوند دلیل عمده نگرانی آنها این است که بزرگسالان معمولا آموزشی را فعالیتی می دانند که ...

عوامل موثر بر یادگیری

یکی از مهمترین انگیزه ههای اجتماعی که یادگیری را تحت تاثیر قرار می دهند انگیزه پیشرفت است. انگیزه پیشرفت عبارتند از گرایش همه جانبه ارزیابی عملکرد خود با توجه بهه عالی ترین معیارها برای موفقیت در عملکرد ...

خصوصیات فردی در یادگیری بزرگسالان

خصوصیات فردی در یادگیری بزرگسالان: 1ـ اضطراب: اغلب بزرگسالان هنگام شرکت در کلاسهای اموزشی دچار نگرانی و اضطراب می شوند که دلیل عمده نگرانی انها این است که بزرگسالان معمولا آموزش را فعالیتی می دانند که ...